caña carpfishing daiwa black widow | rupesca.com

Caña Carpfishing Daiwa

CAÑA DAIWA BLACK WIDOW 360

caña carpfishing daiwa black widow | rupesca.com

http://www.rupesca.com/CA%C3%91A-DAIWA-BLACK-WIDOW-360

51.95 € y en tu casa en 24 horas!!!